Jaunākā informācija datubāzēs (15.02.-19.02.2010.)

22.02.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Jan/2010

Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu/ceturkšņu dati

EKONOMIKA UN FINANSES

Jan/2010

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs;
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

Jan/2010

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;
BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās.

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jan/2010

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem (latos).

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

SK01. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits;
SK03. Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvs.

Sabiedriskā kārtība un tiesu sistēma - ikgadējie dati

2009

MA01. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas (tūkst. m² kopējās platības);
MA03. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas reģionos, republikas pilsētās un rajonos (tūkst. m² kopējās platības);
MA04. Uzbūvēto dzīvokļu skaits;
MA05. Uzbūvēto dzīvokļu skaits reģionos, republikas pilsētās un rajonos.

Mājokļi- ikgadējie dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

4.cet/2009

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;
Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;
Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;
Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;
Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;
Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde.

Būvniecība- mēnešu/ceturkšņu dati