Jaunākā informācija datubāzēs (15.-19.12.2008.)

22.12.2008

Datubāzē sadaļā Ģeogrāfiskās ziņas papildināti š. g. novembra dati par laikapstākļiem Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās, kā arī par gaisa kvalitāti 2008. gadā.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Banku rādītāji papildināti š. g. novembra dati par vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs pa mēnešiem.
Metodoloģija