Jaunākā informācija datubāzēs (15.-19.09.2008.)

22.09.2008

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Datubāzes sadaļa Finanses papildināta ar š. g. augusta datiem par vidējās svērtās procentu likmes latos un ārvalstu valūtās piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs. 
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Rūpniecība ar š. g. jūlija datiem papildinātas tabulas:
16 – 17. Rūpniecības izlaide un apgrozījums nozarēs;
16 – 18.1. Rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums reģionos, pilsētās un rajonos;
16 – 19. Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas;
16 – 20. Jauno pasūtījumu indeksi nozarēs;
16 – 21. Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas ražošanas pamatgrupējumos;
16 – 22. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, sezonāli izlīdzināti dati;
16 – 23. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, neizlīdzināti dati;
16 – 24. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Vispārējās valdības sektors aktualizēti īstermiņa dati par vispārējās valdības parādu sadalījumā pa sektoriem un ilgtermiņa par vispārējās valdības parādu sadalījumā pa apakšsektoriem.
Metodoloģija