Jaunākā informācija datubāzēs (15.-19.06.2009.)

25.06.2009

Datubāzē sadaļā Ģeogrāfiskās ziņas ar šī gada maija datiem papildinātas tabulas par laika apstākļiem Latvijā un atsevišķās pilsētās (1-1. tabula) un gaisa kvalitāti (1-2. tabula).
Ar 2008.gada datiem papildināta tabula „1-8. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³)”.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Investīcijasar 2009.gada 1.ceturkšņa datiem papildinātas tabulas par nefinanšu investīcijām pa darbības veidiem faktiskajās cenās NACE 2.redakcijā (IV0141. un IV0143. tabula).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Darbaspēka izmaksas tabulas (6-11. līdz 6-14.) papildinātas ar 2009.gada 1.ceturkšņa datiem (NACE 2.redakcijā).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļāValdības finanses ar 2005. un 2006.gada datiem papildinātas tabulas par vispārējās valdības sektora izdevumiem pēc valdības funkcijām (3-4. un 3-5. tabula).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Dabas resursi ar 2008.gada datiem papildināta tabula par nacionālajiem parkiem un rezervātiem gada beigās (14-5. tabula).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Mājokļi ar 2008.gada datiem papildinātas tabulas no 8-6. līdz 8-13. un no 8-19. līdz 8-21.
Īstermiņa dati papildināti ar piecām jaunām tabulām:
Ma03. Dzīvokļu pārdošana pilsētās un laukos pa reģioniem
Ma04. Pārdotie dzīvokļi pēc istabu skaita dzīvoklī pa reģioniem
Ma05. Dzīvokļu pārdošana lielākajās pilsētās
Ma06. Vienu un divu ģimeņu dzīvojamo māju apbūves zemes pārdošana reģionos
Ma07. Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes pārdošana laukos pa reģioniem
Metodoloģija

Datubāzē sadaļāBanku rādītāji ar 2009.gada maija datiem papildinātas tabulas par vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem (3-4. un 3-8. tabula)
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Enerģētika ar 2009.gada aprīļa datiem papildinātas tabulas no 1. līdz 4.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Cenas ar 2009.gada maija datiem papildinātas tabulas par ražotāju cenu indeksiem rūpniecības nozarēs (7-7. un 7-7.2. tabula).
Metodoloģija

DATI PRECIZĒTI

Datubāzē sadaļāValdības finansesprecizēti 2007. gada dati.