Jaunākā informācija datubāzēs (14.12-18.12.2009.)

21.12.2009
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Nov/2009

Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu/ceturkšņu dati

EKONOMIKA UN FINANSES

2007

IK02. Iekšzemes kopprodukts statistiskajos reģionos;
IK12. Kopējā pievienotā vērtība pa darbības veidiem reģionos;
IK13. Kopējās pievienotās vērtības īpatsvars pa darbības veidiem Latvijā un reģionos;
IK14. Reģionu kopējās pievienotās vērtības īpatsvars Latvijā pa darbības veidiem.

Iekšzemes kopprodukts - ikgadējie dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet/2009

Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem;
Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem;
Darbaspēka izmaksas un to struktūra.

Darbaspēka izmaksas - mēnešu/ceturkšņu dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2008

23-1. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības reģionos, republikas pilsētās un rajonos;
3-2. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem;
23-3. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības pa lieluma grupām reģionos, republikas pilsētās un rajonos;
23-5. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības reģionos, republikas pilsētās un rajonos;
23-11. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības reģionos, pilsētās un rajonos sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem.

Statistikas uzņēmumu reģistrs - ikgadējie dati

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2008

IKT sektora uzņēmumu skaits;
Nodarbināto skaits IKT sektora uzņēmumos;
IKT sektora uzņēmumu apgrozījums;
Saražotās IKT produkcijas realizācija;
IKT produktu imports un eksports;
IKT sektora uzņēmumu peļņa;
IKT sektora pievienotās vērtības īpatsvars iekšzemes kopproduktā.

Informācijas tehnoloģijas- ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

3.cet/2009

IV01. Nefinanšu investīcijas;
IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem.

Investīcijas- mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009

5. Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās ceturksnī;
6. Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

6-4. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;
6-5. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;
6-6. Strādājošo regulārā mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem;
6-11. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Latvijas reģionos pa darbības veidiem.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati