Jaunākā informācija datubāzēs (14.07.–18.07.2014.)

21.07.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2014

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2014

RC111. Eksporta vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām;

RC121. Importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2012

Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā un pakalpojumos.

 

Tirdzniecība un pakalpojumi - ikgadējie dati

2012

Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā.

 

Būvniecība - ikgadējie dati

2012

Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā.

 

Rūpniecība - ikgadējie dati 


Precizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Janvāris-februāris/2014

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati