Jaunākā informācija datubāzēs (14.06.-19.06.2010.)

21.06.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Maijs/2010

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2010

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2010

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs pa mēnešiem (%);
BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās pa mēnešiem (%);
BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem (latos)

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009

IE36. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (gados);
IE37. Paredzamais mūža ilgums pēc vecuma un dzimuma.

Iedzīvotāji- ikgadējie dati

1.cet/2010

Aizņemtās un brīvās darbvietas.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

MA06. Dzīvojamais fonds gada beigās;
MA07. Dzīvojamais fonds reģionos, republikas pilsētās un rajonos gada beigās;
MA08. Dzīvojamā fonda apsaimniekošana reģionos, republikas pilsētās un rajonos;
MA13. Vidējā aprēķinātā dzīvojamās telpas īres maksa.

Mājokļi- ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Apr/2010

RU25. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t)

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

TU12. Lauku tūrisma mītņu raksturojošie rādītāji

Tūrisms - ikgadējie dati

Jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1995-2007

IZ32. Izdevumi izglītībai (milj.latu).

Izglītība- ikgadējie dati

2009

MA161. Mājokļu skaits reģionos, republikas pilsētās un novados gada beigās;
MA171. Dzīvojamās mājas reģionos, republikas pilsētās un novados gada beigās;
MA181. Dzīvojamo māju kopējā platība reģionos, republikas pilsētās un novados gada beigās.

Mājokļi- ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2005-2008

SR021. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa reģioniem un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.);
SR041. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa lieluma grupām un reģioniem.

Statistikas uzņēmumu reģistrs - ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2008-2009

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;
VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem;
VF04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām;
VF05. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem;
VF06. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās.

Valdības finanses- ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009

Aizņemtās un brīvās darbvietas.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

JVS01. Aizņemtās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā;
JVS011. Aizņemtās darbvietas pa reģioniem vidēji gadā;
JVS04. Brīvās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - ikgadējie dati

2009

IZ11. Svešvalodu apguve vispārizglītojošajās skolās.

Izglītība- ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2008

SR01. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības reģionos, republikas pilsētās un rajonos;
SR02. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.);
SR03. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības pa lieluma grupām reģionos, republikas pilsētās un rajonos;
SR04. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības sadalījumā pa lieluma grupām un īpašuma formām;
SR05. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības reģionos, republikas pilsētās un rajonos;
SR051. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības reģionos, pilsētās un rajonos sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.)

Statistikas uzņēmumu reģistrs - ikgadējie dati