Jaunākā informācija datubāzēs (14.05.-18.05.2012.)

21.05.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Apr./2012

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Apr./2012

 

Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

ISG02. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un dzīvesvietas gada sākumā;

ISG12. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG13. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG15. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadu pilsētās gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

1.cet./2012

MA01. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem, tūkst. m²

MA02. Uzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

SKG10. Tiesnešu skaits;

SKG11. Prokuroru skaits;

SKG12. Advokātu un notāru skaits gada beigās;

SKG13. Tiesu darbības rādītāji pirmajā instancē;

SKG14. Apgabaltiesu darbības rādītāji apelācijas instancē;

SKG15. Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

1.cet./2012

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;

Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;

Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;

Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm.

Būvniecība -ceturkšņu dati

Mar./2012

RU25. Piena produktu ražošana.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati