Jaunākā informācija datubāzēs (14.04.-17.04.2014.)

21.04.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Marts/2014

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Marts/2014

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Februāris/2014

RC111. Eksporta vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām;

RC121. Importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

JVSG071. Strādājošo skaits pamatdarbā pēc faktiskās darba vietas republikas pilsētās, novados un reģionos.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Aprīlis/2014

 

1.cet./2014

 

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem;

TR09. Lidostas „Rīga” darbība;

TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

TUG01. Latvijas un ārvalstu ceļotājus raksturojušie rādītāji;

TUG041. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos).

Tūrisms -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2013

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati