Jaunākā informācija datubāzēs (14.01.-18.01.2013.)

21.01.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Decembris/2012

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās.

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³)

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

GZ07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Decembris/2012

4.cet./2012

Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi (latos).

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs (%);

Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās (%);

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Decembris/2012

4.cet./2012

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, latos;

II02. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa ceturkšņiem, latos.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

2012

IIG01. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, latos);

IIG03. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājammēnesī.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2011

ITG31. Uzņēmumu IKT izdevumi;

ITG32. Uzņēmumu IKT ieguldījumi;

ITG33. Uzņēmumu IKT izdevumi sadalījumā pa preču un pakalpojumu veidiem;

ITG34. Uzņēmumu IKT ieguldījumi sadalījumā pa preču un pakalpojumu veidiem;

ITG35. Uzņēmumi, kas saviem spēkiem izstrādājuši programmatūru iekšējai lietošanai;

ITG36. Bezmaksas koplietojamu IKT resursu izmantošana uzņēmumu grupas ietvaros.

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie dati

 

Tautas skaitīšanas rezultāti - 2011.g.dati

2011.gada 1.marts

TSG11-071. Pastāvīgo iedzīvotāju tautību sadalījums pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc mājās pārsvarā lietotās valodas 2011.gada 1.martā.

2011.gada tautas skaitīšanas galīgie rezultāti