Jaunākā informācija datubāzēs (14.-18.09.2009.)

21.09.2009

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Augusts/2009

Laika apstākļi Latvijā un gaisa kvalitāte

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu/ceturkšņu dati

EKONOMIKA UN FINANSES

Augusts/2009

Vidējās svērtās procentu likmes

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2.cet./2009

Darbaspēka izmaksu indeksi
Vienas stundas darbaspēka izmaksas
Darbaspēka izmaksas un to struktūra

Darbaspēka izmaksas - mēnešu/ceturkšņu dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2000 - 2008

Tabulās dati pārrēķināti pēc NACE red.2.

TI05. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa pamatdarbības veidiem (2005=100)
TI06. Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem, (2005=100)

Tirdzniecībaun pakalpojumi - ikgadējie datiPrecizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1.cet/2009
2.cet./2009

Brīvās darbvietas pa reģioniem

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - mēnešu/ceturkšņu dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

1.cet./2009
2.cet./2009

16-24. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija pa ceturkšņiem

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati