Jaunākā informācija datubāzēs (14.-17.04.2009.)

20.04.2009

Datubāzē sadaļā Iedzīvotāju ieņēmumi papildināti š. g. marta dati par iztikas minimuma patēriņa grozu vienam iedzīvotājam pa mēnešiem un pa ceturkšņiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Cenas papildināti š. g. marta dati par saskaņoto patēriņa cenu indeksu un paŗmaiņām galvenajās patēriņa grupās, kā arī par nemainīgās nodokļu likmes saskaņoto patēriņa cenu indeksu un pārmaiņām galvenajās patēriņa grupās.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Sabiedriskā kārtība un tiesu sistēma papildināti 2008. gada dati par noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvu.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks papildināti 2007. gada dati par strādājošo skaitu pamatdarbā reģionos, republikas pilsētās un rajonos.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Ģeogrāfiskās ziņas papildināti š. g. marta dati par laikapstākļiem Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās, kā arī par gaisa kvalitāti.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Darbaspēka izmaksas papildināti 2008. gada dati par darbaspēka izmaksām un to struktūru gadā.
Metodoloģija