Jaunākā informācija datubāzēs (13.09.-17.09.2010.)

20.09.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Aug./2010

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aug./2010

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās

Patēriņa cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2.cet./2010

Aizņemtās un brīvās darbvietas;
Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;
Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - mēnešu/ceturkšņu dati

Aug./2010

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, latos.

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2010

Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem;
Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem;
Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī, tūkst. Ls.

Darbaspēka izmaksas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūl./2010

RU25. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2009

VI02. Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā no stacionāriem avotiem (tūkst. tonnu);
VI03. Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā no stacionāriem avotiem pilsētās (vidēji uz 1 hektāru pilsētas zemju; tonnās).

Vides aizsardzība- ikgadējie dati