Jaunākā informācija datubāzēs (13.08.-17.08.2012.)

20.08.2012

Dati atjaunoti


Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Jūlijs/2012

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2012

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

BR05. Latvijas bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2. cet./2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-2009

 

 

2010-2012

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

NB06. Nodarbinātie pēc ekonomiskās darbības veida pa ceturkšņiem, 2002.-2009.g. (NACE 1.1.red.);

NB061. Nodarbinātie pēc saimnieciskās darbības veida pa ceturkšņiem (NACE 2.red.).

Nodarbinātība un bezdarbs - mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2012

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem (latos) (pēc 1991.gadā iztrādātās metodoloģijas).

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2012

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2.cet./2012

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;

Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;

Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;

Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm.

Būvniecība - ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2009

Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji pēc NACE 2. red.

Uzņēmumu demogrāfija - ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2011

ENG26. Energoresursu vidējās cenas gala patērētājiem (bez PVN).

Enerģētika - ikgadējie datiPrecizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

ISG01. Administratīvais iedalījums un iedzīvotāju blīvums gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas - ikgadējie dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2007-2008

Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji pēc NACE 2. red.

Uzņēmumu demogrāfija - ikgadējie dati