Jaunākā informācija datubāzēs (13.07.–17.07.2015.)

20.07.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2015

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2015

RCG071. Eksporta vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām;

RCG081. Importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2013

Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā;

Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā;

Uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumu sniegšanas nozarē;

Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā.

Uzņēmējdarbības strukturālie rādītāji - ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2014

TUG26. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju un uz ārvalstīm;

TUG27. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu atpūtas un darījumu braucienu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm;

TUG28. Latvijas iedzīvotāji atpūtas un citos personiskajos braucienos pa Latviju un uz ārvalstīm;

TUG29. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju sadalījumā pa reģioniem (tūkstošos).

Tūrisms -ikgadējie dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

2013

SBG10. Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji (NACE 2.red. B–N, S95; bez K);

SBG11. Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pa republikas pilsētām pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas (NACE 2.red. B–N, S95; bez K).

Uzņēmējdarbības strukturālie rādītāji - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2015

ISG19. Demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati