Jaunākā informācija datubāzēs (13.06.–17.06.2016.)

20.06.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2016

 

 

1.cet/2016

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas;

PC08. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss.

Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

2016

PCG04. Mājokļa cenu indeksu svari.

Patēriņa cenas  - ikgadējie dati

1.cet/2016

 

Aprīlis/2016

RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm;

RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

1.cet./2016

JVS05. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās pa darbības veidiem ceturksnī;

JVS06. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās reģionos ceturksnī;

JVS061. Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem;

JVS07. Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - ceturkšņu dati

1.cet./2016

DI01. Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem;

DI03. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzināti dati (euro);

DI04. Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī, tūkst. euro.

Darbaspēka izmaksas - ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2015

ZVG02. Zivju nozveja zvejas vietās un rajonos (tūkst. tonnu);

ZVG01. Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguve (tūkst. tonnu).

Zivsaimniecība - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2015

PCG05. Mājokļa cenu indeksa pārmaiņas (procentos pret iepriekšējo gadu).

Patēriņa cenas  - ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI

1965–2015

IDG05. Mātes vidējais vecums bērnam piedzimstot.

Iedzīvotāji: dzimstība - ikgadējie dati

 

 

DZĪVES APSTĀKĻI (EU-SILC apsekojums)

2015 (sievietes)

MVG09. Mājsaimniecību struktūra pēc mājsaimniecības locekļu vecuma un dzimuma (%).

Mājsaimniecību sastāvs - ikgadējie dati