Jaunākā informācija datubāzēs (13.06.-17.06.2011.)

20.06.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Maijs/2011

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2011

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011.gada sākumā

IS07. Pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs gada sākumā;

IS08. Latviešu skaits Latvijā un Rīgā gada sākumā;

IS09. Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība gada sākumā;

IS10. Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts gada sākumā;

IS20. Pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs reģionos un republikas pilsētās gada sākumā;

IV02. Atsevišķu tautību iedzīvotāju dzimstība, mirstība un dabiskais pieaugums.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2010

Iedzīvotāju dzimstības rādītāji.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

2010

Iedzīvotāju mirstības rādītāji.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

2010

Iedzīvotāju noslēgtās un šķirtās laulības.

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati

1.cet./2011

Aizņemtās un brīvās darbvietas;

Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;

Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2011

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2011

Darbaspēka izmaksas un izmaksu indeksi.

Darbaspēka izmaksas -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

Izglītības statistika.

Izglītība -ikgadējie dati

2010

Latvijas Nacionālā bibliotēka;

Latvijas akadēmiskā bibliotēka;

Kultūras centri;

Teātri;

Kino;

Filmu ražošana;

TV un radio raidorganizāciju darbība;

Izdotās grāmatas un brošūras.

Kultūra -ikgadējie dati

2010

SD08. Bērna aizgādības un aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana;

SD09. Aizbildnību raksturojošie rādītāji;

SD10. Adoptēto bērnu skaits no bērnu sociālās aprūpes iestādēm.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Apr./2011

RU25. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati