Jaunākā informācija datubāzēs (13.03.–17.03.2017.)

20.03.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet./2016

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2016

PCG05. Mājokļa cenu indeksa pārmaiņas (procentos pret iepriekšējo gadu).

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

4.cet./2016

RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2016

RCG04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

4.cet./2016

UF11. Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (NACE 2.red.) (tūkst. euro)

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

 

 

DZĪVES APSTĀKĻI (EU-SILC apsekojums)

2016

Mājsaimniecību sastāvs.

Mājsaimniecību sastāvs - ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

4.cet./2016

Aizņemtās un brīvās darbvietas;

JVS05. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās pa darbības veidiem ceturksnī;

JVS06. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās reģionos ceturksnī;

JVS061. Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem;

JVS07. Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ceturkšņu dati

2016

Aizņemtās un brīvās darbvietas;

JVSG08. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās pa darbības veidiem gadā;

JVSG09. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās Latvijas reģionos;

JVSG091. Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās republikas pilsētās un novados;

JVSG10. Apmaksātās un nostrādātās stundas gadā.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

2016

IIG12. Strādājošo pirktspēja;

IIG13. Pensionāru pirktspēja.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

4.cet./2016

DI01. Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem;

DI03. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzināti dati (euro);

DI04. Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī, tūkst.euro.

Darbaspēka izmaksas -ceturkšņu dati

2016

DIG02. Darbaspēka izmaksas un to struktūra gadā (tūkst. euro).

Darbaspēka izmaksas -ikgadējie dati

2016

SDG01. Pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits gada beigās (tūkst. cilvēku);

SDG02. Pensiju saņēmēji pēc vecuma un saņemtās pensijas veida gada beigās (tūkst. cilvēku);

SDG03. Izmaksāto pensiju vidējais apmērs (euro);

SDG04. Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējā piešķirtā apmēra;

SDG05. Valsts sociālie pabalsti (tūkst. vienību);

SDG06. Valsts sociālo pabalstu vidējais apmērs (euro).

Sociālā drošība - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2016

2017

RUG031. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi;

RUG06. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksu svaru struktūra sadaļās un nodaļās.

Rūpniecība -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2016

TRG17. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. tonnu);

TRG181. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas ostās (% no kravu apgrozības);

TRG22. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas pa preču veidiem (tūkst. tonnu);

TRG29. Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās.

Transports -ikgadējie dati

Janvāris/2017

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Janvāris/2017

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām -mēnešu/ceturkšņu dati

Janvāris/2017

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm Kombinētās nomenklatūras 2, 4 un 8 zīmju līmenī

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras-2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2016

UF101. Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem perioda beigās (tūkst. euro);

UF11. Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (NACE 2.red.) (tūkst. euro)

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2016

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm pa ceturkšņiem (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām -mēnešu/ceturkšņu dati

2016

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši esa95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro).

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām  -ceturkšņu dati

2016

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm Kombinētās nomenklatūras 2, 4 un 8 zīmju līmenī

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras-2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī