Jaunākā informācija datubāzēs (13.02.–17.02.2017.)

20.02.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2017

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Decembris/2016

RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

4.cet./2016

BU01. Būvniecības produkcija pa ceturkšņiem (NACE 2. red.);

BU02. Būvniecības produkcijas, ēku un inženierbūvju būvniecības indeksi (2010=100) pa ceturkšņiem (NACE 2. red.);

BU034. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms pa būvniecības darbu veidiem un pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu;

BU05. Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts pa ceturkšņiem, faktiskās cenas, tūkst. euro (NACE 2. red.);

BU06. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoma izmaiņas pa ēku veidiem pa ceturkšņiem, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, salīdzināmās cenas (NACE 2. red.);

BU07. Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms pa ceturkšņiem, faktiskās cenas; tūkst. euro (NACE 2. red.);

BU08. Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā pa ceturkšņiem, faktiskās cenas, tūkst. euro (NACE 2. red.);

BU10. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm pa ceturkšņiem (skaits);

BU11. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm: paredzētās jaudas lielums pa ceturkšņiem.

Būvniecība -ceturkšņu dati

2016

BUG01. Būvniecības produkcijas indeksi, NACE 2. red. klasifikācijas kods F (procentos pret iepriekšējo gadu, salīdzināmajās cenās).

Būvniecība -ikgadējie dati

4.cet./2016

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi -ceturkšņu dati

2016

MAG01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas (tūkst. m² kopējās platības);

MAG03. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos (tūkst. m² kopējās platības);

MAG04. Uzbūvēto dzīvokļu skaits;

MAG05. Uzbūvēto dzīvokļu skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos;

MAG055. Izdoto būvatļauju skaits ēku būvniecībai statistiskajos reģionos , republikas pilsētās un novados;

MAG056. Uzbūvēto viena dzīvokļa māju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Mājokļi -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Decembris/2016

4.cet./2016

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem;

TU03. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa ceturkšņiem;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU05. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

2016

TUG01. Viesnīcu un citu tūristu mītņu raksturojošie rādītāji;

TUG02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu sadalījums pa valstīm;

TUG03. Viesnīcu darbības rādītāji sadalījumā pēc piešķirtās kategorijas;

TUG04. Viesnīcas un citas tūristu mītnes Latvijas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Tūrisms -ikgadējie dati