Jaunākā informācija datubāzēs (13.01.-17.01.2014.)

20.01.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Decembris/2013

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās.

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³)

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

2013

GZG06. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās pilsētās;

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Decembris/2013

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas;
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

Decembris/2013

4.cet./2013

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi gada beigās un vidēji gadā.

Banku rādītāji -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Decembris/2013

4.cet./2013

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, euro;

II02. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa ceturkšņiem, euro.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

2013

IIG01. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, euro);

IIG03. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājammēnesī.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2011-2013

ITG111. Interneta pieslēguma lejupielādes ātrums uzņēmumos ar darbinieku skaitu 10 un vairāk (% no internetu lietojošo uzņēmumu kopskaita attiecīgajā grupā).

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie dati