Jaunākā informācija datubāzēs (13. - 17.10.2008.)

20.10.2008

Datubāzē sadaļā Tūrisms papildināti š. g. jūlija un 2. ceturkšņa dati par Latvijas iedzīvotājuceļojumiem pa Latviju, kā arī viesnīcu izmantošanas rādītāji.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Cenas papildināti š. g. septembra dati par saskaņoto patēriņa cenu indeksu un pārmaiņām galvenajās patēriņa grupās.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Informācijas tehnoloģijas papildināti 2008. gada dati par datoru/interneta pieejamību un izmantošanu, 2007. gada dati par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) produktu vērtību un importu un eksportu, kā arī precizēti 2006. gada dati par IKT sektora uzņēmumu skaitu, nodarbināto skaitu šajā sektorā un par IKT uzņēmumu apgrozījumu, personāla izmaksām un pievienoto vērtību.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Rūpniecība papildināti 2007. gada dati par rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indeksiem un atjaunoti š. g. augusta dati tabulās:
16 – 17. Rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;
16 – 18. Rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums reģionos, pilsētās un rajonos 2007. – 2008. gadā;
16 – 19. Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas nozarēs;
16 – 20. Jauno pasūtījumu indeksi nozarēs;
16 – 21. Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas ražošanas pamatgrupējumos;
16 – 22. Apgrozījuma indeksi nozarēs, sezonāli izlīdzināti dati (2000=100);
16 – 23. Apgrozījuma indeksi nozarēs, neizlīdzināti dati;
16 – 24. Apgrozījuma indeksi nozarēs, sezonāli izlīdzināti dati.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Ģeogrāfiskās ziņas papildināti š. g. septembra dati par laika apstākļiem Latvijā un gaisa kvalitāti 2008. gadā.
Metodoloģija