Jaunākā informācija datubāzēs (13.-17.07.2009.)

20.07.2009

Datubāzē sadaļā Cenasar šī gada jūnija datiem papildinātas šādas tabulas:
7-5. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās
7-6. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļāIedzīvotāju ieņēmumiar 2009.gada jūnija datiem papildinātas tabulas par iztikas minimuma patēriņā grozu vienam iedzīvotājam pa mēnešiem un pa ceturkšņiem (6-14, 6-15. tabula).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļāBanku rādītāji ar 2009.gada jūnija datiem papildinātas šādas tabulas:
3-4. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs pa mēnešiem
3-5. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs pa ceturkšņiem
3-8. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās pa mēnešiem
3-9. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās pa ceturkšņiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā „Darbaspēka izmaksas” ar 2005-2007.gada datiem papildināti īstermiņa dati tabulā „6-14. Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī”.
Ikgadējie dati pārrēķināti pēc jaunā NACE 2 red. tabulā „6-16. Darbaspēka izmaksas un to struktūra gadā”.

Datubāzē sadaļā Veselības aprūpe un sports informācija papildināta ar 2008.gada datiem.
Metodoloģija


DATI PRECIZĒTI

Datubāzē sadaļā Rūpniecība precizēti 2007.gada dati par saražotās rūpniecības produkcijas realizāciju (16-2. un 16-3. tabula).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Veselības aprūpe un sportsprecizēti 2007.gada dati tabulā „11-15. Darbā notikušie nelaimes gadījumi”.
Metodoloģija