Jaunākā informācija datubāzēs (12.12.-16.12.2011.)

19.12.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Nov./2011

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Nov./2011

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2009

IKG021. Iekšzemes kopprodukts statistiskajos reģionos (NACE 2.red.);

IKG121. Kopējā pievienotā vērtība pa darbības veidiem (NACE 2.red.) un īpatsvars statistiskajos reģionos;

IKG141. Kopējā pievienotā vērtība statistiskajos reģionos pa darbības veidiem (NACE 2.red.) un reģionu īpatsvars.

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2011

Līzinga un faktoringa portfelis;

Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji;

Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem;

Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem.

Uzņēmējdarbības finanses- ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet./2011

Aizņemtās un brīvās darbvietas;
Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;
Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -mēnešu/ceturkšņu dati

Nov./2011

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2011

Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem;
Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem;
Darbaspēka izmaksas un to struktūra.

Darbaspēka izmaksas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Okt./2011

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Okt./2011

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls)

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Okt./2011

Eksports un imports 2011. gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība -detalizēta statistika


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2010 (provizoriski dati)

TI071. Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un remonta uzņēmumu neto apgrozījuma sadalījums pēc pārdoto preču struktūras (NACE 2.red.) (faktiskajās cenās)

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2010

Līzinga un faktoringa portfelis;

Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji;

Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem;

Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem.

Uzņēmējdarbības finanses- ceturkšņu dati