Jaunākā informācija datubāzēs (12.10.-16.10.2009.)

19.10.2009

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Sep/2009

Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās
Gaisa kvalitāte

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu/ceturkšņu dati

EKONOMIKA UN FINANSES

Septembris/2009

Saskaņotais patēriņa cenu indekss

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2009

Vispārējās valdības parāds

Valdības finanses- mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet./2009
Septembris/2009

Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

2008

Nabadzības riska indekss
Džini koeficients

Lākenas indikatori - ikgadējie dati

1997;1998

12-7. Izdevumi valsts pabalstiem un pensijām

Sociālā drošība- ikgadējie dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Augusts/2009

Apgrozījuma indeksi nozarēs
Jauno pasūtījumu indeksi nozarēs

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Augusts/2009

Eksports un imports pa preču nodaļām
Eksports un imports pa valstu grupām

Ārējā tirdzniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2009

Eksports un imports pa valstīm

Ārējā tirdzniecība - detalizēta statistika

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2009

Datoru/interneta pieejamība
Interneta pieslēgumu veidi
Datoru un interneta lietošana

Informācijas tehnoloģijas- ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

2005-2008

Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi

Valdības finanses- mēnešu/ceturkšņu dati

2005-2008

Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji
Vispārējās valdības parāds

Valdības finanses- ikgadējie dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1999

12-7. Izdevumi valsts pabalstiem un pensijām

Sociālā drošība- ikgadējie dati

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Augusts/2008

Eksports un imports pa valstīm

Ārējā tirdzniecība - detalizēta statistika

2008

Eksports un imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida

Ārējā tirdzniecība- ikgadējie dati

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2008

LA06. Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība reģionos un rajonos

Augkopība- ikgadējie dati

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2008

Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā

Vides aizsardzība- ikgadējie dati