Jaunākā informācija datubāzēs (12.09.–16.09.2016.)

19.09.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Augusts/2016

 

 

2.cet./2016

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2016

Jūlijs/2016

RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm;

RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2.cet./2016

JVS05. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās pa darbības veidiem ceturksnī;

JVS06. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās reģionos ceturksnī;

JVS061. Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem;

JVS07. Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ceturkšņu dati

2.cet./2016

DI01. Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem;

DI03. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzināti dati (euro);

DI04. Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī, tūkst.euro.

Darbaspēka izmaksas -ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2014

ASG01. Ārvalstu kontrolēto uzņēmumu rādītāji Latvijā kontrolējošo valstu dalījumā;

ASG02. Ārvalstu kontrolēto uzņēmumu rādītāji Latvijā darbības veidu un kontrolējošo valstu dalījumā;

ASG03. Latvijas kontrolēto uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji valstu dalījumā;

ASG04. Latvijas kontrolēto uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji darbības veidu un valstu dalījumā.

Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības rādītāji - ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

1.pusgads/2016

MSG06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas (EUR/m³ (bez PVN))

Mežsaimniecība -ikgadējie dati