Jaunākā informācija datubāzēs (12.09.-16.09.2011)

19.09.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Aug./2011

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aug./2011

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2.cet./2011

Aizņemtās un brīvās darbvietas;
Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;
Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -mēnešu/ceturkšņu dati

Aug./2011

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, latos.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2011

Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem;
Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem;
Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī, tūkst. Ls.

Darbaspēka izmaksas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2009

ASG01. Ārvalstu saistītu uzņēmumu rādītāji Latvijā kontrolējošo valstu dalījumā;

ASG02. Ārvalstu saistītu uzņēmumu rādītāji Latvijā darbības veidu un kontrolējošo valstu dalījumā;

ASG03. Latvijas saistītu uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji valstu dalījumā;

ASG04. Latvijas saistītu uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji darbības veidu un valstu dalījumā.

Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības rādītāji -ikgadējie dati

Jūl./2011

RU25. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

1.pusg./ 2011

MS06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas, Ls/m³

Mežsaimniecība -ikgadējie dati