Jaunākā informācija datubāzēs (12.07.-16.07.2010.)

19.07.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Jūn/2010

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
GZ02. Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūn/2010

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

Jūn/2010
2.cet/2010

Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;
Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;
Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem.

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūn/2010
2.cet/2010

Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam.

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

SD10. Adoptēto bērnu skaits no bērnu sociālās aprūpes iestādēm;
SD11. Bērnu bāreņu sociālās aprūpes centri un pašvaldību bērnu nami-patversmes;
SD12. Bērnu atrašanās iemesli sociālās aprūpes iestādēs;
SD13. Bērnu sociālās aprūpes, veco ļaužu, invalīdu un personu ar garīga rakstura traucējumiem pansionāti;
SD14. Aprūpe mājās.

Sociālā drošība- ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Maijs/2010

Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs;
Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;
Piena produktu ražošana.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Maijs/2010

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2010

Eksports un imports 2010. gadā pa valstīm (latos, CN 4 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība - detalizēta statistika

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

  

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2009

EN17. Katlumāju skaits, siltumenerģijas jauda un saražotā siltumenerģija;
EN18. Koģenerācijas staciju skaits, elektriskā jauda, saražotā elektroenerģija un siltumenerģija;
EN19. Katlumāju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida;
EN20. Koģenerācijas staciju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida.

Enerģētika - mēnešu/ceturkšņu dati