Jaunākā informācija datubāzēs (12.06.–16.06.2017.)

19.06.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2017

 

1.cet/2017

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas;

PC08. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss.

Patēriņa cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

2017

PCG04. Mājokļa cenu indeksu svari.

Patēriņa cenas–ikgadējie dati

1.cet/2017

Aprīlis/2017

RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm;

RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

1.cet./2017

JVS05. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās pa darbības veidiem ceturksnī;

JVS06. Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās reģionos ceturksnī;

JVS061. Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem;

JVS07. Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks–ceturkšņu dati

1.cet./2017

DI01. Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem;

DI03. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzināti dati (euro);

DI04. Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī, tūkst.euro

Darbaspēka izmaksas–ceturkšņu dati

Aprīlis/2017

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem;

TU039. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs pa mēnešiem.

Tūrisms–mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2016

ZVG02. Zivju nozveja zvejas vietās un rajonos (tūkst. tonnu);

ZVG01. Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguve (tūkst. tonnu).

Zivsaimniecība–ikgadējie dati

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2015-2017

ZV010. Zivju nozveja un jūras produktu ieguve pa nozvejas rajoniem (tūkst. tonnu).

Zivsaimniecība–ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2016

PCG05. Mājokļa cenu indeksa pārmaiņas (procentos pret iepriekšējo gadu).

Patēriņa cenas–ikgadējie dati