Jaunākā informācija datubāzēs (12.04.-16.04.2010.)

19.04.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Mar/ 2010

Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu/ceturkšņu dati

EKONOMIKA UN FINANSES

Mar/ 2010

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas;
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet/ 2009

Ārvalstu tiešās investīcijas.

Investīcijas- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

Ārvalstu investīcijas Latvijā;
Uzkrātās ārvalstu investīcijas.

Investīcijas- ikgadējie dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009

IE48. Mājsaimniecību kopējais skaits un mājsaimniecības vidējais lielums.

Iedzīvotāji- ikgadējie dati

Mar/ 2010
1.cet/2010

Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam.

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

4.cet/ 2009

TU01. Latvijas iedzīvotāju ceļojumi pa Latviju (tūkstošos).

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

TRANSPORTS

2009

TR02. Valsts autoceļu garums reģionos un rajonos gada beigās;
TR03. Pašvaldību autoceļu garums reģionos un rajonos;
TR04. Pašvaldību ielu garums reģionos, republikas pilsētās un rajonos;
TR13. Kravu pārvadājumi ar galvenajiem transporta veidiem;
TR14. Kravu apgrozība galvenajos transporta veidos;
TR27. Pasažieru pārvadājumi;
TR28. Pasažieru apgrozība.

Transports- ikgadējie dati

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2.pusg/ 2009

MS06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas, Ls/m³.

Mežsaimniecība- ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

1995-2007

IK02. Iekšzemes kopprodukts Latvijas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos.

Iekšzemes kopprodukts - ikgadējie dati

1997-2008
2005

IV05. Ārvalstu investīcijas Latvijā;
IV07. Uzkrātās ārvalstu investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā pa valstu grupām gada beigās.

Investīcijas- ikgadējie dati