Jaunākā informācija datubāzēs (12.03.-16.03.2012.)

19.03.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Feb./2012

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2011

Līzinga un faktoringa portfelis.

Uzņēmējdarbības finanses- mēnešu ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Feb./2012

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, latos.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2011

Darbaspēka izmaksas un izmaksu indeksi.

Darbaspēka izmaksas -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

DIG02. Darbaspēka izmaksas un to struktūra gadā.

Darbaspēka izmaksas -ikgadējie dati

2011

SKG09. Cietumos atrodošos personu skaits gada beigās.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2011

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem, (2005=100).

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

Jan./2012

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;

Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs;

Piena produktu ražošana pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi.

Rūpniecība -ikgadējie dati 

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2011

Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas;

Iebraukušie un izbraukušie pasažieri Rīgas ostā.

Transports - ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Jan./2012

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Jan./2012

Eksports un imports 2012.gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2011

Piena produktu ražošana pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati