Jaunākā informācija datubāzēs (12.- 16.01.2009.)

19.01.2009

Datubāzes sadaļa Iedzīvotāju ieņēmumi papildināta ar jaunākajiem gada datiem par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu 2009. gada 1. janvārī, ar š. g. janvāra datiem par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu vidēji mēnesī un papildināti 2008. gada 4. ceturkšņa dati. Papildināti arī 2008. gada un 4. ceturkšņa dati par iztikas minimumu.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Cenas atjaunoti 2008. gada decembra dati.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Investīcijas papildināti 2008. gada 3. ceturkšņa dati par ārvalstu investīcijām.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks precizēti 2008. gada 1., 2., 3. ceturkšņa dati.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Tūrisms precizēti dati par tūrisma firmu darbību.
Metodoloģija