Jaunākā informācija datubāzēs (11.10.-15.10.2010.)

18.10.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Sep./2010

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
GZ02. Gaisa kvalitāte

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Sep./2010

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2010

Ārvalstu tiešās investīcijas;
Ārvalstu investīcijas Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā.

Investīcijas- mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Sep./2010
3.cet./2010

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam.

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Aug./2010

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs:
Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Aug./2010

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Aug./2010

Eksports un imports 2010. gadā pa valstīm (latos, CN 4 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība - detalizēta statistika

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2009

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;
VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi.

Valdības finanses- mēnešu/ceturkšņu dati

2009
 

 

2005-2008

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;
VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem;
VF04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām;
VF05. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses- ikgadējie dati

2009-2010

IV03. Ārvalstu tiešās investīcijas.

Investīcijas- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

IV05. Ārvalstu investīcijas Latvijā.

Investīcijas- ikgadējie dati