Jaunākā informācija datubāzēs (11.08.- 15.08.2008.)

18.08.2008

Datubāzes sadaļa Mājokļi papildināta ar 2. ceturkšņa datiem par uzbūvētajām dzīvojamām ēkām un uzbūvēto dzīvokļu skaitu. 
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Būvniecība papildināta 2. ceturkšņa datiem par izdotajām būvatļaujām. 
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Rūpniecība īstermiņa dati papildināti ar vēl vienu nozari - Apstrādes rūpniecība. Un gada dati papildināti ar 2007. gada informāciju par saražotās rūpniecības produkcijas realizāciju. 
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Cenas papildināta ar jūlija datiem par saskaņoto patēriņa cenu indeksu un cenu pārmaiņām galvenajās patēriņa grupās. 
Metodoloģija.

Datubāzes sadaļa Zinātne papildināta ar 2007. gada datiem par iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, kurās tiek veikts pētniecības darbs; par zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaitu; par izdevumiem zinātniski pētnieciskajam darbam. 
Metodoloģija