Jaunākā informācija datubāzēs (11.07.–15.07.2016.)

18.07.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2016

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2014 (galīgie dati)

SBG01. Uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji;

SBG02. Uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pēc nodarbināto skaita;

SBG03. Darbības veida vienību galvenie uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā un būvniecībā;

SBG04. Uzņēmumu uzņēmējdarbības rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc tehnoloģiskās intensitātes;

SBG05. Uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji statistiskajos reģionos;

SBG06. Uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pa republikas pilsētām pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas.

Uzņēmējdarbības strukturālie rādītāji - ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2015

TUG26. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju un uz ārvalstīm;

TUG27. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu atpūtas un darījumu braucienu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm;

TUG28. Latvijas iedzīvotāji atpūtas un citos personiskajos braucienos pa Latviju un uz ārvalstīm;

TUG29. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju sadalījumā pa reģioniem (tūkstošos).

Tūrisms -ikgadējie dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Maijs/2016

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām -mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2016

Eksports un imports pēc Kombinētās nomenklatūras.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras-2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2013–2014

SBG08. Uzņēmējdarbības rādītāji monetārās starpniecības, apdrošināšanas un pensiju fondu jomā.

Uzņēmējdarbības strukturālie rādītāji - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet./2015

1.cet./2016

VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro).

Valdības finanses -ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2012–2015 (darījuma braucieni)

2012–2015

TUG26. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju un uz ārvalstīm;

TUG27. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu atpūtas un darījumu braucienu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm.

Tūrisms -ikgadējie dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2015-2016

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm pa ceturkšņiem (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām -mēnešu/ceturkšņu dati

2015-2016

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. Klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) Pa ceturkšņiem (tūkst. euro).

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām  -ceturkšņu dati

2015-2016

Eksports un imports pēc Kombinētās nomenklatūras.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras-2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Februāris–aprīlis/2016 (Statistiskās atšķirības)

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu dati