Jaunākā informācija datubāzēs (11.07.-15.07.2011.)

18.07.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Jūnijs/2011

Laika apstākļi un gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2011

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

Patvēruma meklētāji un bēgļi Latvijā;
Latvijas Republikas pilsonības iegūšana un zaudēšana.

Iedzīvotāji: migrācija - ikgadējie dati

Jūnijs/2011

Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem un ceturkšņiem.

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

2010

Publiskās bibliotēkas, muzeji, teātri;
Kultūras centru un bibliotēku skaits statistiskajos reģionos un Republikas pilsētās.

Kultūra - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūnijs/2011

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;
Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;
Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Maijs/2011

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2011

Eksports un imports 2011.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, CN 4 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība - detalizēta statistika