Jaunākā informācija datubāzēs (11.06.-15.06.2012.)

18.06.2012

Dati atjaunoti

 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Maijs/2012

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2012

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

ISG06. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra gada sākumā.

ISG12. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG13. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

1.cet./2012

Aizņemtās un brīvās darbvietas;

Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;

Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2012

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2012

Darbaspēka izmaksas un izmaksu indeksi.

Darbaspēka izmaksas -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

Izglītības statistika.

Izglītība -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Apr./2012

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;
Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;

Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma

pārmaiņas nozarēs.

RU25. Piena produktu ražošana.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Apr./2012

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Apr.2012

Eksports un imports 2012.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, CN 4 un CN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenīIzveidotas jaunas tabulas

 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2005-2010

NIG19. Nabadzības riska indekss, kas piesaistīts konkrētam laika posmam (2004) (%)

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori -ikgadējie dati

2009-2012

JVS061. Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -mēnešu/ceturkšņu dati

2009-2011

JVSG091. Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti normālā darba laika vienībās republikas pilsētās un novados.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

 

Precizēti dati

 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

DSG02. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem (latos),

DSG11. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem Latvijas statistiskajos reģionos (latos).

Darba samaksa -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2010

LLG019. Lopkopības intensitāte.

Lopkopība -ikgadējie dati