Jaunākā informācija datubāzēs (11.04.-15.04.2011.)

18.04.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Mar./2011

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Mar./2011

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;

Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2010

Ārvalstu investīcijas.

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

Ārvalstu investīcijas Latvijā;

Uzkrātās ārvalstu investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā.

Investīcijas -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009

JVS071. Strādājošo skaits pamatdarbā Latvijas Republikas pilsētās, novados un reģionos.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

Mar./2011

1.cet./2011

Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

2010

II12. Strādājošo pirktspēja.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Feb./2011

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;

Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Feb./2011

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Feb./2011

Eksports un imports 2011.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, CN 4 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -detalizēta statistika