Jaunākā informācija datubāzēs (11.03.-15.03.2013.)

18.03.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Februāris/ 2013

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

GZG08. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Februāris/ 2013

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./ 2012

Līzinga un faktoringa portfelis;

Finanšu sektora komersantu dati;

Peļņas vai zaudējumu aprēķina dati.

Uzņēmējdarbības finanses- mēnešu ceturkšņu dati

4.cet./ 2012

Iekšzemes kopprodukts un iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta;

Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;

Iekšzemes kopprodukta izlietojums;

Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

IKG01. Iekšzemes kopprodukts;

IKG03. Iekšzemes kopprodukta indeksi;

IKG041. Iekšzemes kopprodukts pa darbības veidiem;

IKG051. Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;

IKG071. Iekšzemes kopprodukta indeksi pa darbības veidiem ;

IKG08. Iekšzemes kopprodukta izlietojums;

IKG09. Iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekts;

IKG10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība;

IKG161. Preču un pakalpojumu izlaide un starppatēriņš;

IKG171. Iekšzemes kopprodukta deflatori.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Februāris/ 2013

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, latos.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./ 2012

Darbaspēka izmaksas un izmaksu indeksi.

Darbaspēka izmaksas -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

DIG02. Darbaspēka izmaksas un to struktūra gadā.

Darbaspēka izmaksas -ikgadējie dati

2012

SKG09. Cietumos atrodošos personu skaits gada beigās.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Janvāris/ 2013

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2005=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi.

Rūpniecība -ikgadējie dati