Jaunākā informācija datubāzēs (11.02.-15.02.2013.)

18.02.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Janvāris/2013

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1990-2009

 

2000-2003

ISG01. Iedzīvotāju blīvums reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG14. Gada vidējais pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

4.cet./2012

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

Janvāris/2013

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, latos.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2012

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

4.cet./2012

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;

Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;

Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;

Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm.

Būvniecība -ceturkšņu dati

4.cet./2012

 

Dec./2012

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;

Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Decembris/2012

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Decembris/2012

Eksports un imports 2012.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, KN 4 un 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2000-2012

ISG01. Iedzīvotāju blīvums reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG02. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzīvesvietas gada sākumā;

ISG07. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumā;

ISG08. Latviešu skaits Latvijā un Rīgā gada sākumā;

ISG09. Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība gada sākumā;

ISG10. Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts gada sākumā;

ISG11. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc vecuma, dzimuma un ģimenes stāvokļa gada sākumā;

ISG12. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG14. Gada vidējais pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

ISG19. Demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG191. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs reģionos un republikas pilsētās gada sākumā;

ISG20. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs novados gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2000-2011

IDG04. Dzimstības vecumkoeficienti.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

2000-2011

IMG02. Mirstības koeficienti pa vecuma grupām;

IMG03. Mirstības vecumkoeficienti reģionos (uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotājiem);

IMG034. Mirušie pēc tautības statistiskajos reģionos un republikas pilsētās;

IMG06. Zīdaiņu nāves cēloņi pēc dzimuma;

IMG07. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (gados).

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati