Jaunākā informācija datubāzēs (11.01.–15.01.2016.)

18.01.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Decembris/2015

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas;
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

Novembris/2015

RC111. Eksporta vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām;

RC121. Importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Novembris/2015

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām;

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Novembris/2015

Eksports un imports 2015.gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība -2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2015

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. Klasifikācijas kategorijām (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm (euro)

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati