Jaunākā informācija datubāzēs (11.01.-15.01.2010.)

18.01.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

Dec/2009

Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās;
Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās;
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

Cenu indeksi;
Patēriņa cenu indeksu svari grupās un apakšgrupās;
Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas grupās un apakšgrupās;
Atsevišķu produktu vidējās mazumtirdzniecības cenas.

Cenas- ikgadējie dati

3.cet/2009

IV03. Ārvalstu tiešās investīcijas;
IV04. Ārvalstu investīcijas Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā sadalījumā pa darbības veidiem;
IV05. Ārvalstu investīcijas Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā pa valstīm.

Investīcijas- mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

4.cet/2009
Dec/2009

Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam.

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

II01. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, latos);
II03. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam mēnesī (gada vidējie rādītāji, latos).

Iedzīvotāju ieņēmumi - ikgadējie dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Nov/2009

Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem;
Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem;
Jauno pasūtījumu indeksi nozarēs pa mēnešiem;
Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Nov/2009

Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);
Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls).

Ārējā tirdzniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Nov/2009

Eksports un imports 2009.gadā pa valstīm (latos, CN 4 zīmēs)

Ārējā tirdzniecība - detalizēta statistika

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2008

RU01. Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā, 2008.gads (provizoriskie dati).

Rūpniecība- ikgadējie dati


Jauni dati

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2005–2007

TI001. Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā;
TI111. Uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos.

Tirdzniecībaun pakalpojumi - ikgadējie dati

2005–2007

17-1.0. Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā.

Būvniecība- ikgadējie dati

2005–2007
2007-2008

RU001. Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā;
RU041. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (NACE 2.red.), (daudzums; tūkst. Ls).

Rūpniecība- ikgadējie dati