Jaunākā informācija datubāzēs (11.-15.05.2009.)

18.05.2009

 

Datubāzē sadaļā „Ārējā tirdzniecība” ar informāciju par 2009.gada martu papildinātas apakš sadaļas „īstermiņa dati” un „detalizēti dati”.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā „Rūpniecībaar š.g. marta datiem papildinātas tabulas par apstrādes rūpniecības izlaidi un apgrozījumu, apgrozījuma indeksiem, jauno pasūtījumu indeksiem (no 16-13. līdz 16-22).

Datubāzē sadaļā „Cenas” ar š.g.aprīļa datiem papildināta informācija par patēriņa cenu indeksiem (no 7-1. līdz 7-4. tabulai), kā arī informācija par saskaņoto patēriņa cenu indeksu un nemainīgas nodokļu likmes saskaņoto patēriņa cenu indeksu.

Datubāzē sadaļā „Mājokļi” ar datiem par 2009.gada 1.cet. papildinātas tabulas „8-1. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas” un „8-2. Uzbūvēto dzīvokļu skaits”
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā „Iedzīvotāju ieņēmumi” ar 2009.gada aprīļa datiem papildināta tabula „6-14. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam” . Ar 2006.gada datiem (EU-SILC apsekojuma dati) papildinātas tabulas par mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumiem (6-20.; 6-22.;6-25. līdz 6-27.)

Datubāzē sadaļā „Sociālā drošība” ar 2008.gada datiem papildinātas tabulas par adopciju, aprūpes centriem, pansionātiem un aprūpi mājās (no 12-10. līdz 12-14)|
Metodoloģija

Dati precizēti

Datubāzē sadaļā „Rūpniecība– ikgadējie dati tabulās „16-4. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi”, „16-6. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi, pēc darba dienu skaita izlīdzināti dati (2005=100)”, „16-7. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi (2005=100)” precizēti 2008.gada dati. Tabulas 16-6. un 16-7. papildinātas arī ar datiem par 2000.-2005.g.