Jaunākā informācija datubāzēs (10.12.-14.12.2012.)

17.12.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Novembris/2012

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Novembris/2012

 

 

 

3.cet./2012

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas grupās un apakšgrupās;

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2012

Līzinga un faktoringa portfelis;

Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji;

Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem;

Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem.

Uzņēmējdarbības finanses- mēnešu ceturkšņu dati

3.cet./2012

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas -ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet./2012

Aizņemtās un brīvās darbvietas;
Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;
Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -mēnešu/ceturkšņu dati

Novembris/2012

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2012

Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem;
Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem;
Darbaspēka izmaksas un to struktūra.

Darbaspēka izmaksas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Oktobris/2012

Apgrozījuma indeksi pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem;

Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas un indeksi nozarēs pa mēnešiem;

Piena produktu ražošana pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Oktobris/2012

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls)

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Oktobris/2012

Eksports un imports 2012. gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2011

ITG28. IKT sektora uzņēmumu peļņa pirms nodokļiem (milj.Ls);

ITG29. IKT sektora uzņēmumu nodokļi (milj.Ls).

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2011-2012

IK07. Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem;

IK08. Iekšzemes kopprodukta indeksi no izlietojuma aspekta pa ceturkšņiem.

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2012

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas -ceturkšņu dati