Jaunākā informācija datubāzēs (10.11.-14.11.2014.)

19.11.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2014

Patēriņa cenu indeksi;

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

Septembris/2014

RC111. Eksporta vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām;

RC121. Importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013

KUG03. Bibliotēkas.

Kultūra -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2013 (provizoriski dati)

TIG001. Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā 2013.gadā (provizoriski dati);

TIG111. Uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos 2013. gadā (provizoriski dati).

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

3.cet./2014

BU01. Būvniecības produkcija pa ceturkšņiem (NACE 2. red.);

BU02. Būvniecības produkcijas, ēku un inženierbūvju būvniecības indeksi (2010=100) pa ceturkšņiem (NACE 2. red.);

BU034. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms pa būvniecības darbu veidiem un pārmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu;

BU05. Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts pa ceturkšņiem, faktiskās cenas, tūkst. euro (NACE 2. red.);

BU06. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoma izmaiņas pa ēku veidiem pa ceturkšņiem, % pret iepriekšēja gada atbilstošo periodu, salīdzināmās cenas (NACE 2. red.);

BU07. Ārpus Latvijas republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms pa ceturkšņiem, faktiskās cenas; tūkst. euro (NACE 2. red.);

BU08. Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas republikā pa ceturkšņiem, faktiskās cenas, tūkst. euro (NACE 2. red.);

BU10. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm pa ceturkšņiem (skaits);

BU11. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm: paredzētās jaudas lielums pa ceturkšņiem.

Būvniecība -ceturkšņu dati

2013 (provizoriski dati)

BUG001. Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā 2013. gadā (provizoriski dati).

Būvniecība -ikgadējie dati

3.cet./2014

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi -ceturkšņu dati

3.cet./2014

 

Septembris/2014

RU13. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem (tūkst. euro; %);

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2013 (provizoriski dati)

RUG001. Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā 2013. gadā (provizoriski dati).

Rūpniecība -ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Septembris/2014

Eksports un imports pa preču nodaļām;
Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Septembris/2014

Eksports un imports 2014. gadā pa valstīm (euro KN 4 zīmēs);

Eksports 2014.gadā pa valstīm (euro, kg un papildmērvienībās; KN 8 zīmēs);

Imports 2014.gadā pa valstīm (euro, kg un papildmērvienībās; KN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2005-2011

TU01. Latvijas iedzīvotāju ceļojumi pa Latviju (tūkstošos), 2005.-2011.g.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati