Jaunākā informācija datubāzēs (10.10.-14.10.2011.)

17.10.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Sep./2011

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
GZ02. Gaisa kvalitāte

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Sep./2011

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas;

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Sep./2011

3.cet./2011

Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Aug./2011

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs:
Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Aug./2011

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Aug./2011

Eksports un imports 2011.gadā pa valstīm (KN 4 un 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -detalizēta statistika

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2010

EN01. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš, tūkst. t (NACE 2.red.);
EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš, milj. m3 (NACE 2.red.);
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš, tūkst. t (NACE 2.red.);
EN04. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš un siltumenerģijas ražošana un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.);
EN05. Atjaunojamo energoresursu, kokogļu un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.);
EN06. Kurināmā koksne sadalījumā pa veidiem, ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.);

EN08. Energobilance, tūkst. toe (NACE 2.red.).

Enerģētika -ikgadējie dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2011.g. sākumā

Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās un uzņēmumos;
Interneta mājaslapa uzņēmumos;
Uzņēmumi, kas veikuši pirkumus internetā;
Uzņēmumi, kas pārdevuši preces vai pakalpojumus internetā.

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2007

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;
VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

2007

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;
VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

JVSG10. Apmaksātās un nostrādātās stundas gadā.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

2010

DIG02. Darbaspēka izmaksas un to struktūra gadā (tūkst. latos).

Darbaspēka izmaksas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2010

VI02. Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā no stacionāriem avotiem;

VI03. Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā no stacionāriem avotiem pilsētās.

Vides aizsardzība - ikgadējie dati

2000-2008

ENG09. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš;

ENG10. Dabasgāzes imports un patēriņš;

ENG11. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;

ENG12. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš un siltumenerģijas ražošana un patēriņš;

ENG13. Atjaunojamo energoresursu, kokogļu un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš;

ENG14. Kurināmā koksne sadalījumā pa veidiem, ražošana, imports, eksports un patēriņš;

ENG15. Energobilance, TJ (NACE 1.1.red.);

ENG16. Energobilance, tūkst. toe (NACE 1.1.red.);

ENG17. Katlumāju skaits, siltumenerģijas jauda un saražotā siltumenerģija.

Enerģētika -ikgadējie dati