Jaunākā informācija datubāzēs (10.09.-14.09.2012.)

17.09.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Augusts/2012

 

 

 

 

 

 

2.cet./2012

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC023. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās;

PC04. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās;

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgais nodokļu likmes  saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2012

IK01. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem;

IK061. Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta pa darbības veidiem (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (procenti)

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Augusts/2012

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, latos (pēc 1991.gadā izstrādātās metodoloģijas).

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

2.cet./2012

DI01. Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem;

DI03. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (latos);

DI04. Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī, tūkst.Ls.

Darbaspēka izmaksas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2010

AS01. Ārvalstu saistītu uzņēmumu rādītāji Latvijā kontrolējošu valstu dalījumā (NACE 2.red. sadaļas B–N, izņemot K, iekļaujot S95);

AS02. Ārvalstu saistītu uzņēmumu rādītāji Latvijā darbības veidu un kontrolējošu valstu dalījumā (NACE 2.red. sadaļas B–N, izņemot K, iekļaujot S95).

Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības rādītāji -ikgadējie dati

Jūlijs/2012

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2005=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem;

RU192. Jauno pasūtījumu indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2005=100);

RU22. Jauno pasūtījumu apjoma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Jūlijs/2012

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2012

Eksports un imports 2012. gadā pa valstīm (latos un kilogramos, KN 4 un KN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

2011

TSG11-09. 15 gadu un vecāki Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc pašreizējās ekonomiskās aktivitātes statusa, dzimuma un pa vecuma grupām 2011. gada 1. martā;

TSG11-10.15 gadu un vecāki Latvijas nodarbinātie iedzīvotāji pēc saimnieciskās darbības veida (nozares)dzimuma un pa vecuma grupām 2011. gada 1. martā;

TSG11-101. 15 gadu un vecāki Latvijas nodarbinātie iedzīvotāji pēc saimnieciskās darbības veida (nozares) pēc NACE 2 koda, dzimuma un pa vecuma grupām 2011. gada 1. martā;

TSG11-11.15 gadu un vecāki Latvijas nodarbinātie iedzīvotāji pēc profesijas/amata pamatgupā, dzimuma un pa vecuma grupām 2011. gada 1. martā;

TSG11-111.15 gadu un vecāki Latvijas nodarbinātie iedzīvotāji pēc profesijaskodadzimuma un pa vecuma grupām 2011. gada 1. martā;

TSG11-12. 15 gadu un vecāki Latvijas nodarbinātie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc augstākā sekmīgi iegūtā izglītības līmeņa, dzimuma un pa vecuma grupām 2011. gada 1. martā.

TSG11-13. 7 līdz 17 gadus vecu personu bez pamatizglītības grupējums pēc vecuma, skolas apmeklētības un skolas neapmeklēšanas iemesliem 2011. gada 1. martā;

TSG11-14. Iedzīvotāji 7 līdz 17 gadu vecumā bez pamatizglītības pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc skolas apmeklētības un skolas neapmeklēšanas iemesliem 2011. gada 1. martā;

TSG11-15. 15 gadu un vecāki Latvijas nodarbinātie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc saimnieciskās darbības veida (nozares), dzimuma un pa vecuma grupām 2011. gada 1. martā;

TSG11-151. 15 gadu un vecāki Latvijas nodarbinātie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc saimnieciskās darbības nozares (sadaļas) koda, dzimuma un pa vecuma grupām 2011. gada 1. martā;

TSG11-16. 15 gadu un vecāki Latvijas nodarbinātie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc profesijas/amata pamatdarbā, dzimuma un pa vecuma grupām 2011. gada 1. martā;

TSG11-161. 15 gadu un vecāki Latvijas nodarbinātie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc profesijas koda, dzimuma un pa vecuma grupām 2011. gada 1. martā.

Tautas skaitīšanas rezultāti - 2011.g.dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2008-2010

AS03. Latvijas saistītu uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji valstu dalījumā (NACE 2.red. B-S sadaļa, izņemot O);

AS04. Latvijas saistītu uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji darbības veidu un valstu dalījumā (NACE 2.red., sadaļas B-S, izņemot O).

Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības rādītāji -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2000-1.cet./2012

 

 

1.cet./2012

DI01. Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem;

DI03. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (latos);

DI04. Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī, tūkst.Ls.

Darbaspēka izmaksas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Aprīlis/2012

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Dec./2010

Dec./2011

Jūnijs/2012

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

2010, 2011

ENG23. Siltumenerģijas bilance statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.

Enerģētika -ikgadējie dati