Jaunākā informācija datubāzēs (10.08.–14.08.2015.)

17.08.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2015

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC023. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās;

PC04. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās;

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2.cet./2015

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes un dzimuma pa ceturkšņiem;

Nodarbinātie pa vecuma grupām un pēc dzimuma pa ceturkšņiem;

Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma pa ceturkšņiem;

Bezdarbnieki pēc dzimuma un vecuma grupām pa ceturkšņiem;

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc statusa pa ceturkšņiem.

Nodarbinātība un bezdarbs - ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2.cet./2015

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;

Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;

Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;

Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm.

Būvniecība - ceturkšņu dati

2.cet./2015

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi - ceturkšņu dati

Jūnijs/2015

RU13. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem (tūkst. euro; %);

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

2014 (provizoriskie dati)

RUG01. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (PRODCOM klasifikācijas atsevišķu kodu grupu kopsavilkums);

RUG02. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (NACE 2.red.), (daudzums; tūkst. euro).

Rūpniecība - ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Jūnijs/2015

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

Jūnijs/2015

Eksports un imports 2015.gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība - 2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2013 (galīgie dati)

IKT sektora statistika.

Informācijas tehnoloģijas: IKT sektora statistika.