Jaunākā informācija datubāzēs (10.07.–14.07.2017.)

17.07.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2017

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC0231. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās (ECOICOP);

PC041. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās (ECOICOP).

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2017

RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

2015 (galīgie dati)

SBG01. Uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji;

SBG02. Uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pēc nodarbināto skaita;

SBG03. Darbības veida vienību galvenie uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā un būvniecībā;

SBG04. Uzņēmumu uzņēmējdarbības rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc tehnoloģiskās intensitātes;

SBG05. Uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji statistiskajos reģionos;

SBG06. Uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pa republikas pilsētām pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas;

SBG08. Uzņēmējdarbības rādītāji monetārās starpniecības, apdrošināšanas un pensiju fondu jomā.

Uzņēmējdarbības strukturālie rādītājiikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Maijs/2017

 

 

2016

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem;

TU039. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs pa mēnešiem.

Tūrisms–mēnešu/ceturkšņu dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Maijs/2017

 

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT051. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa mēnešiem (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām un teritorijām–mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2017

 

AT06. Svarīgākās preces Latvijas eksportā;

AT07. Svarīgākās preces Latvijas importā.

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām–ceturkšņu dati

Maijs/2017

 

Eksports un imports pēc Kombinētās nomenklatūras.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras–2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

2014 (jaunizveidotie uzņēmumi)

SBG07. Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji pēc pamatdarbības veida statistiskajos reģionos

Uzņēmējdarbības strukturālie rādītājiikgadējie dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2016

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm pa ceturkšņiem (euro);

AT051. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa mēnešiem (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām un teritorijām–mēnešu/ceturkšņu dati

2016

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT06. Svarīgākās preces Latvijas eksportā;

AT07. Svarīgākās preces Latvijas importā.

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām–ceturkšņu dati

2016

Eksports un imports pēc Kombinētās nomenklatūras.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras–2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī