Jaunākā informācija datubāzēs (10.06.-14.06.2013.)

17.06.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Maijs/2013

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2013

 

 

1.cet./2013

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas;

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;

Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

PCG04. Mājokļa cenu indeksu svari.

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

1.cet./2013

Līzinga un faktoringa portfelis;

Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji;

Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem;

Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem.

Uzņēmējdarbības finanses- mēnešu ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013

2012

2013

ISG021. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimums gada sākumā;

ISG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un  tās ietekmējošie faktori;

ISG032. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

Maijs/2013

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, latos.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2013

Darbaspēka izmaksas un izmaksu indeksi.

Darbaspēka izmaksas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Aprīlis/2013

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Aprīlis/2013

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Aprīlis/2013

Eksports un imports 2013.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, KN 4 un KN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2012

ZVG01. Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguve;

ZVG02. Zivju nozveja zvejas vietās un rajonos.

Zivsaimniecība - ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2012

ENG17. Katlumāju skaits, siltumenerģijas jauda un saražotā siltumenerģija;

ENG18. Koģenerācijas staciju skaits, elektriskā jauda, saražotā elektroenerģija un siltumenerģija;

ENG19. Katlumāju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida;

ENG20. Koģenerācijas staciju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida

Enerģētika -ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1990-2013

ISG022. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un vecuma struktūra gada sākumā (pa 5 gadu vecuma grupām).

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

1967-2012

 

2000-2012

 

1990-2012

ILG011. Noslēgtās un šķirtās laulības statistiskajos reģionos un republikas pilsētās;

ILG053. Laulību skaits pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa un vecuma;

ILG071. Šķirtās laulības pēc laulību šķīrušo personu vecuma un dzimuma.

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

1940-2012

LLG012. Lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte.

Lopkopība -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2012

PCG05. Mājokļa cenu indeksa pārmaiņas (procentos pret iepriekšējo gadu).

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1.cet./2013

DS04. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem / pa mēnešiem; (latos);

DS05. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem/ pa ceturkšņiem (latos);

DS06. Strādājošo regulārā mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem/ pa ceturkšņiem (latos).

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

DSG03. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem (1.ceturksnī; latos).

Darba samaksa -ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2012

Eksports un imports 2012.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, KN 4 un KN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -detalizēta statistika