Jaunākā informācija datubāzēs (10.04.-13.04.2012.)

16.04.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Mar./2012

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

JVS071. Strādājošo skaits pamatdarbā Latvijas Republikas pilsētās, novados un reģionos.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

Mar./2012

1.cet./2012

Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

2011

SDG08. Bērna aizgādības un aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana gada beigās

SDG09. Aizbildnību raksturojošie rādītāji gada beigās

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Feb./2012

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2011

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Feb./2012

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Feb./2012

Eksports un imports 2012.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, CN 4 un CN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2.pusg./2011

MSG06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas

Mežsaimniecība -ikgadējie dati

Precizēti dati

 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2009-2011

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi pa ceturkšņiem;

VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi pa ceturkšņiem;

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

 

2009-2011

VFG01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;

VFG02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2001-2008

SDG07. Izdevumi valsts pabalstiem un pensijām

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2008

ZI03. Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums.

Zinātne - ikgadējie dati